Kosov, V., Lavrenov, V., Larina, O., & Zaichenko, V. (2016). Use of Two-stage Pyrolysis for Bio-waste Recycling. Chemical Engineering Transactions, 50, 151-156. https://doi.org/10.3303/CET1650026