Meshalkin V., Ostakh S., Kusheeva V., 2020, Multifactor Geochemical Modeling of Biodegradable Subsurface Hydrocarbon Contamination, Chemical Engineering Transactions, 82, 403-408.